Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало  ЕU Финансиране
ЕU Финансиране
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

В тази рубрика можете да намерите информация за отворени грантови схеми по Оперативните Програми на ЕС. Тук ще почерпите знания и за други, по-различни и по-неизвестни възможности за финансиране чрез фондовете на ЕС или чрез други донори.
 

ПРСР: BG06RDNP001-4.013 по 4.2-Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
2021-08-18
Статус: отворен

BG06RDNP001-4.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански...
Още
BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия
2018-12-19
Статус: затворен

Период за прием на проекти: 17.12.2018 – 21.05.2019 г.Бюджет: 146 687 250 лева Допустими за финансиране са разходи за:• Закупуване и...
Още
2018-09-07
Статус: затворен

BG06RDNP001-6.004 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за...
Още
2018-09-06
Статус: затворен

BG06RDNP001-6.003 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по...
Още
2017-02-17
Статус: затворен

Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез...
Още
Copyright 2011, bgConsulting.eu