Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи (Б.А.Р.И.)
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за кредитиране, важни дати в календара,полезни съвети и др
 ЕU Финансиране
Начало  ЕU Финансиране
ЕU Финансиране
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

В тази рубрика можете да намерите информация за отворени грантови схеми по Оперативните Програми на ЕС. Тук ще почерпите знания и за други, по-различни и по-неизвестни възможности за финансиране чрез фондовете на ЕС или чрез други донори.
 

BG-RRP-3.004 Технологична модернизация
2022-08-06
Статус: отворен

Общият размер на средствата по процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ е 260 000 000 лв. Групи сектори съгласно НСМСП 2021-20271: Микро предприятия   Малки предприятия...
Още
BGENERGY-2.003 Енергийна ефективност в индустрията
2022-08-05
Статус: отворен

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021   МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА   ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“   Покана за набиране на проектни...
Още
ПРСР: BG06RDNP001-4.013 по 4.2-Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
2021-08-18
Статус: затворен

BG06RDNP001-4.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на...
Още
BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия
2018-12-19
Статус: затворен

Период за прием на проекти: 17.12.2018 – 21.05.2019 г.Бюджет: 146 687 250 лева Допустими за финансиране са разходи за:• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини,...
Още
2018-09-07
Статус: затворен

BG06RDNP001-6.004 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на...
Още
Copyright 2011, bgConsulting.eu