Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало  ЕU Финансиране
ЕU Финансиране
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

В тази рубрика можете да намерите информация за отворени грантови схеми по Оперативните Програми на ЕС. Тук ще почерпите знания и за други, по-различни и по-неизвестни възможности за финансиране чрез фондовете на ЕС или чрез други донори.
 

2013-05-13
Статус: затворен

ЗАПОВЕД за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на...
Още
2013-04-11
Статус: отворен

Тук е оригиналният файл, който можете да изтеглите:  > график < А ето самия индикативен график за прием на заявления за 2013 г. по...
Още
2012-12-05
Статус: затворен

Агенцията по заетостта, в качеството си на договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2...
Още
2012-09-18
Статус: затворен

BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” : Агенцията по заетостта, в качеството си на договарящ орган, кани желаещите да представят проектни...
Още
Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
2012-08-17
Статус: отворен

В тази рубрика може да намерите информация за отворените в момента мерки по Оперативна програма за развитие на сектор...
Още
Copyright 2011, bgConsulting.eu