Бизнес профил

Групата се представлява от две фирми и едно НПО- Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране

ДОБРЕ ДОШЛИ НА НАШИЯ САЙТ

За нас


 Ние сме група от съвременни компании, които предлагат образователни и консултантски услуги в следните направления : 

  • Формиране на организационна и управленска култура, отговаряща на европейските стандарти и ценности ;
  • Разработване и управление на проекти ;
  • Обучение по разработване и управление на проекти ;
  • Обучение по публично-частни партньорства - съвременна форма на бизнес отношение ;
  • Придобиване и разширяване на мениджърската компетентност с европейски измерения - постигане на кариерно развитие ;
  • Управление, анализ, оценка и подбор на човешките ресурси ;
  • Придобиване и разширяване на знания и умения в областта на IT...

    Още

Copyright 2011, bgConsulting.eu