Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало  ЕU Финансиране
ЕU Финансиране
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

В тази рубрика можете да намерите информация за отворени грантови схеми по Оперативните Програми на ЕС. Тук ще почерпите знания и за други, по-различни и по-неизвестни възможности за финансиране чрез фондовете на ЕС или чрез други донори.
 

Програма за развитие на селските райони
2012-08-16
Статус: отворен

Програма за развитие на селските райони. Ето сайта на програмата: http://www.prsr.bg/
Още
BG051PO001-5.1.04  Помощ в дома
2012-04-03
Статус: затворен

Крайният срок за прием на проектни предложения е 29.06.2012г., 16.00 ч На 03.04.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за...
Още
BG051PO001-1.1.09 Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта
2012-01-18
Статус: затворен

Агенция по заетостта, в качеството си на Договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1....
Още
схема - BG161PO003-2.1.13 - Технологична модернизация в малки и средни предприятия
2011-09-29
Статус: затворен

Видове проекти/допустими дейности:Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните елементи/допустими дейности:А)...
Още
Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по ИПП
2011-09-08
Статус: затворен

Крайната цел на програмата е да се повиши капацитета на местните и регионални власти, неправителствените организации и бизнес...
Още
Copyright 2011, bgConsulting.eu