Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало  ЕU Финансиране
ЕU Финансиране
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

В тази рубрика можете да намерите информация за отворени грантови схеми по Оперативните Програми на ЕС. Тук ще почерпите знания и за други, по-различни и по-неизвестни възможности за финансиране чрез фондовете на ЕС или чрез други донори.
 

BG051PO001-1.1.09 Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта
2012-01-18
Статус: затворен

Агенция по заетостта, в качеството си на Договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1....
Още
схема - BG161PO003-2.1.13 - Технологична модернизация в малки и средни предприятия
2011-09-29
Статус: затворен

Видове проекти/допустими дейности:Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните елементи/допустими дейности:А)...
Още
Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по ИПП
2011-09-08
Статус: затворен

Крайната цел на програмата е да се повиши капацитета на местните и регионални власти, неправителствените организации и бизнес...
Още
BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”
2011-06-30
Статус: затворен

Основна цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на...
Още
BG051PO001-7.0.01 Без граници - Компонент 1
2011-06-29
Статус: затворен

„Без граници” трябва да подпомогне трансфера на иновативни добри практики в решаването на конкретни проблеми в социалния сектор...
Още
Copyright 2011, bgConsulting.eu