Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи (Б.А.Р.И.)
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за кредитиране, важни дати в календара,полезни съвети и др
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  BGENERGY-2.003 Енергийна ефективност в индустрията
BGENERGY-2.003 Енергийна ефективност в индустрията
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

BGENERGY-2.003 Енергийна ефективност в индустрията
2022-08-05

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“

 

Покана за набиране на проектни предложения

НОМЕР: BGENERGY-2.003

процедура за подбор на проекти по малка грантова схема „Енергийна ефективност в индустрията“

 

Общ бюджет на процедурата за подбор на проекти

Общ размер на БФП

Принос от страна на донора – 85 %

Национално съфинансиране – 15 %

2 500 000 евро

2 125 000 евро

375 000 евро

4 889 575 лева

4 156 138.75 лева

733 436.25 лева

Размер на БФП по проект

Минималният и максималният размер на БФП за проект по тази процедура са както следва:

Минимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 150 000 евро (296 375 лева);

Максимален размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ: 200 000 евро (391 166 лева).

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

Проектното предложение следва да включва дейности, свързани с реализиране на енергоспестяващи мерки, водещи до повишаване на ефективността на индустриалните процеси, осъществявани в промишлената/ите система/и на предприятието/ята.

По настоящата процедура ще се насърчават проектни предложения, включващи улавянето и повторното използване в индустриалните процеси на отпадна топлина.

Начален срок: 19.07.2022 г. 16:30 ч.

Краен срок: 21.10.2022 г. 16:30 ч.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:  >>>ТУК<<<

Copyright 2011, bgConsulting.eu