Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  BG051PO001-7.0.01 Без граници - Компонент 1
BG051PO001-7.0.01 Без граници - Компонент 1
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

BG051PO001-7.0.01 Без граници - Компонент 1
2011-06-29

„Без граници” трябва да подпомогне трансфера на иновативни добри практики в решаването на конкретни проблеми в социалния сектор между европейските региони и държавите-членки на ЕС и да насърчи изграждането на партньорски мрежи между институциите и организациите, работещи в определена сфера. Идеята е, да се учим и да обменяме опит с други организации, които са се сблъсквали с проблемите в социалния сектор и пазара на труда, и са намерили варианти за решаването им.


Запознайте се подробно на следния адрес:

 http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5162

Copyright 2011, bgConsulting.eu