Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  BG051PO001-2.3.03 - На път
BG051PO001-2.3.03 - На път
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

2012-12-05

Агенцията по заетостта, в качеството си на договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите”; Основна област на интервенция 2.2 „Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда”, посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.03 “На път”, чрез открита процедура за подбор на проектни предложения, покриващи определени изисквания за качество с определен срок за кандидатстване в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Срок за представяне на проектопредложенията 8.2.2013.


Повече информация: http://www.az.government.bg/OPHR/procedure_details.asp?id=58

Copyright 2011, bgConsulting.eu