Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи...
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за...
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  BG051PO001-2.3.03 - Безопасен труд
BG051PO001-2.3.03 - Безопасен труд
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

2012-09-18

BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” : Агенцията по заетостта, в качеството си на договарящ орган, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите"; Основна област на интервенция2.3 „Подобряване условията на труд на работното място", посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд", чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Срок до 26.11.2012.


Повече информация: http://www.az.government.bg/OPHR/procedure_details.asp?id=54
Copyright 2011, bgConsulting.eu