Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи (Б.А.Р.И.)
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за кредитиране, важни дати в календара,полезни съвети и др
 ЕU Финансиране
Начало ЕU Финансиране  ПРСР: BG06RDNP001-4.013 по 4.2-Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
ПРСР: BG06RDNP001-4.013 по 4.2-Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

ПРСР: BG06RDNP001-4.013 по 4.2-Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
2021-08-18

BG06RDNP001-4.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. подобряване опазването на околната среда.

5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

 

Краен срок: 17.12.2021 г. 17:30 ч.

Повече информация : https://www.mzh.government.bg

Документи за кандидатстване: >>> ETO TYK <<<

Copyright 2011, bgConsulting.eu