Бизнес профил

Групата се представлява от Манико ЕООД и от НПО - Балканска Асоциация за Регионални Инициативи (Б.А.Р.И.)
 Бизнес профил

ЕU Финансиране

Най-необходимата информация за европроекти - Фондове на ЕС, ОП, грантови схеми, възможности за кредитиране, важни дати в календара,полезни съвети и др
 ЕU Финансиране
Начало  За нас
За нас
Увеличи шрифт Намали шрифт Принтирай Харесва ми

2019-01-11

 Ние сме група от съвременни компании, които предлагат консултантски услуги, обучение и коучинг в следните направления : 

 • Разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС и обучение;
 • Обучение по публично-частно партньорство (ПЧП);
 • Пълно бюджетиране на организации и проекти;
 • Моделиране на себестойности, приходи и разходи, парични потоци и бюджети;
 • Оценка на риска;
 • Помощ при преобразуване на бизнес - сливане, разделяне, изкупуване и продажба;
 • Детайлно и пълно проучване на фирми, физически лица и НПО;
 • Сертифициращо обучение за професионален МЕДИАТОР ;
 • Коучинг и обучение за управление на конфликти;
 • Помощ при бизнес преговори ;
 • Извънседъбно разрешаване на спорове ;
 • Придобиване и разширяване на знания и умения в областта на IT технологиите и употребата им в мениджмънта ;

 

Водещ принцип във взаимоотношенията с нашите партньори е "ПЕЧЕЛЯ - ПЕЧЕЛИШ". Стремим се да удовлетворяваме непрекъснато растящите потребности на клиентите ни. Това постигаме като използваме активни методи за обучение, интерактивност, групови дискусии, симулации, работа с учебни казуси. Практическата насоченост на обучението заличава границата между наученото за новите умения и непосредственото им приложение на работното място.

 

 

Какво ще получите?

 

 

 • Ще разширите съществено своите знания и умения в областта на мениджмънта и ще се научите да ги прилагате в работата си така, че ефективността на управление в организацията да се повиши ;
 • Ще осмислите критично собствения си управленски опит в контекста на теорията ;
 •  Ще усвоите ефективни методи за работа в екип и комуникации ;
 • Ще усъвършенствате уменията си за анализиране на проблемни ситуации, за планиране и изпълнение на различни проекти ;
 • Ще се научите да повишавате управленската ефективност в организацията с помоща на маркетингови и финансови инструменти ;
 • Ще усвоите техники и методи за внедряване на промени и целенасочено развитие на организацията, oтговаряща на европейските стандарти .
 
      
Copyright 2011, bgConsulting.eu